Εκτύπωση

Αγία Αικατερίνη με Αγγέλους

Three paneled wood carving, engraved front & back. Egg Tempera on canvas glued on wood. Gold leaf embossing
Τρίπτυχο ξυλόγλυπτο, σκαλιστό μπροστά & πίσω. Αυγοτέμπερα σε μουσάμα κολλημένη σε ξύλο. Φύλλο χρυσού με πατίνες κλακέρ

Copyright © Gallery.gr 1999-2014
Images and content is copyright of Gallery.gr