Εκτύπωση

Κάτω από την Ακρόπολη

Ζωγραφικές φόρμες με αφαιρετικές τάσεις. Το δε χρώμα παιχνιδίζει ανάμεσα σε ογκους, δίνοντας μια γενικότερη ισορροπία στα έργα. Γήινα χρώματα σε όλους τους τόνους, ευαισθησία και ηθικοπλαστική διάθεση κυριαρχούν στον καμβά.

Oil on canvas
Λάδι σε καμβά

Copyright © Gallery.gr 1999-2014
Images and content is copyright of Gallery.gr